Děkujeme knihovnám za pomoc!

Ve druhé polovině letošního roku nám s velkým počtem žádostí o vydání Lítačky pomáhalo 11 statečných knihoven, ve kterých jste si o Lítačku mohli zažádat, či si ji tam vyzvednout. I díky nim se nám povedlo dodržet termíny a eliminovat fronty ve Škodově paláci.

Za tuto dočasnou pomoc bychom chtěli spřízněným Městským knihovnám oficiálně poděkovat. Zároveň zájemce o novou Lítačku informujeme, že současný standardní provoz je již plně a bez potíží obsluhován prostřednictvím našich ostatních kontaktních míst.

A proto od 19. 12. 2016 již nebude možné zvolit si možnost převzetí vyhotovených karet Lítačka na pobočkách Městských knihoven, avšak knihovny budou žádosti o Lítačku nadále přijímat až do 28. 12. 2016. Do tohoto data si můžete v knihovnách také vyzvednout již dříve objednané karty.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci!

Ještě mě nemáte?

Zažádejte si o mě online

Máte dotaz?