Co plánujeme

Co je to MOS?
Multikanálový odbavovací systém pro MHD

Kdy bude MOS spuštěn?
Předpokládaný termín spuštění je v červnu 2018.

Jak bude MOS fungovat?
Jedná se o nový jednotný systém odbavení v Pražské hromadné dopravě na území Prahy a Středočeského kraje. V rámci tohoto systému budou zavedeny nové platební kanály (platby pomocí bezkontaktní platební karty) a nové elektronické nosiče jízdních kuponů.

Jaké nosiče budou do budoucna klientům poskytnuty?
Kromě současné Lítačky, papírové průkazky a SMS jízdenky, budou přidány nové nosiče jízdních dokladů, a to platební karty, mobilní aplikace a do budoucna i partnerské karty (IN karta). Kupon již nebude fyzicky nahráván na kartu a nebude tedy nutné používat validátor. Vše bude možné zadat přes webové stránky nebo na kontaktním místě (pobočky DPP, kontaktní místa Lítačky). Další kontaktní místa jsou v jednání.

Kde všude bude možné jízdné uplatnit?
Všechny nosiče kupónů budou platné v rámci celé Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje.

Bude nutné aktivovat karty ve validátorech v metru?
Ne, vše bude probíhat online. Občané budou moci kartu aktivovat také na kontaktních místech.

Bude možné zakoupit na Lítačku jiný než časový kupon, tedy kredit, který by se odečítal při použití MHD (např. jako londýnská Oyster card)? Případně, bude možné na Lítačku nahrát kratší než měsíční kupon (např. třídenní)?
Karta Lítačka nebude sloužit jako elektronická peněženka, tzn. nebude možné nabíjet na kartu peníze a čerpat je na jednotlivé jízdy. Možnost nahrání kratšího kupónu je zatím v jednání.

Kdy bude funkční mobilní aplikace?
Od srpna 2018 pouze na jednorázové jízdné. Mobilní aplikaci jako nosič pro dlouhodobý časový kupon (jako Lítačku) bude možné použít až v dalších etapách projektu MOS.

Kde si klient zaregistruje svůj účet?
Na webových stránkách Lítačky, kde bude moci i spravovat své kupony, platnost karet atd.

Kdo bude spravovat data klientů?
Data klientů bude spravovat Hlavní město Praha.

Ještě mě nemáte?

Zažádejte si o mě online

Máte dotaz?